Liên hệ

Có một câu hỏi hoặc bình luận?
Sử dụng mẫu dưới đây để gửi tin nhắn cho chúng tôi hoặc liên hệ với chúng tôi qua đường bưu điện tại:

Liên lạc!

Chúng tôi rất mong nhận được phản hồi từ bạn - vui lòng sử dụng biểu mẫu để gửi cho chúng tôi thông điệp hoặc ý tưởng của bạn. Hoặc đơn giản là ghé vào để thưởng thức một tách trà tươi và bánh quy:

Tòa nhà số 7, 168 Đường Chejia
Quận Song Giang, Thượng Hải,
Trung Quốc